Forretningsbetingelser


Webenhagen
Ejer: Johanne Larsen
CVR: 43322524
Vollerupvej 15
4200 Slagelse

 

 

Webenhagen designer og udvikler din hjemmeside  i overensstemmelse med dine specifikationer og behov. Et projekt vil som regel omfatte følgende:

– Design af brugergrænseflade og layout

– Udvikling af funktionalitet og interaktionselementer

– Implementering af indhold og billeder efter dine anvisninger

1.0 Online produkt

1.1 Webenhagen leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress Content Management system. Webenhagen opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug. Webenhagen bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden.

1.2 Webenhagen udarbejder hjemmesidens layout fra bunden, så hver kunde får en unik løsning. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. 

1.3 Det er ikke muligt for Webenhagen, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

1.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Webenhagen står ikke til ansvar for eksterne plugins. 

1.5 Når webenhagen leverer hjemmesider baseret på WordPress CMS,  er Webenhagen ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

2.0 Samarbejdet

2.1 Kunden garanterer, at alle tekstelementer, billeder eller andet grafisk materiale, som kunden leverer til Webenhagen, enten ejes af kunden selv, eller at kunden har tilladelse til at anvende dem. Ved at levere tekst, billeder eller andet materiale til Webenhagen, accepterer kunden at beskytte Webenhagen mod eventuelle krav fra tredjeparter vedrørende den intellektuelle ejendom, som vi anvender.

2.2 Det er kundens endelige ansvar at sikre, at evt. tekster herunder navne, kontaktinfo mv. er korrekte, billeder er rigtige, inden kunden siger “GO” for lancering af hjemmesiden.

 

3.0 Betaling, Priser & Tidsramme

3.1 Halvdelen af den aftalte pris skal betales før projektets start, og den anden halvdel ved overlevering og accept af projektet.

3.2 Webenhagen arbejder enten med fast pris på en opgave eller med en timepris. Ved timepris vil der blive faktureret 400kr/timen + moms. Prisen kan blive justeret løbende med 1 måneds varsel.

3.3 Webenhagen noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.

3.4 I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, og administration.

3.5 Sammen bliver vi enige om en specifik tidsramme for projektet. Overholdelse af tidsrammen er forudsat at alle endelige elementer (tekst, billeder, øvrige medier) er overleveret til Webenhagen.

4.0 Reklamation

4.1 Webenhagen yder 14 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

5.0 Ansvar og vedligeholdelse

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Efter overlevering af hjemmesiden påtager klienten sig ansvaret for drift og administration, herunder backup.

5.3 Webenhagen er ikke ansvarlig for ændringer, der udføres af andre parter, på kundens hjemmeside(r).

5.4 Webenhagen er ikke ansvarlig for tredjeparts plugins, der kan blive ubrugelige som følge af udførelse af indholdsvedligeholdelse. Der er tale om software, der løbende udvikles og forandres – uden for Webenhagens indflydelse.

5.5 Webenhagen kan ikke yde nogen form for garanti for diverse funktioner, skabeloner osv., der anvendes til open source software. Uanset om disse funktioner er gratis eller købt, kan der ikke gives garanti for, at diverse plugins og designskabeloner vil blive udviklet og fortsat fungere sammen med fremtidige versioner af den anvendte (WordPress).

5.6 Der kan heller ikke gives garanti for, at et plugin vil fungere korrekt efter en opdatering af din hjemmeside til en nyere version. Webenhagen kan ikke påtage sig ansvar for problemer, der opstår som følge af fejl og/eller mangler i den anvendte software eller de data, som kunden har erhvervet og/eller leveret.

5.7 Gendannelse, reparation og tilgængelighed af sikkerhedskopier til klientens hjemmeside kan ikke garanteres.

5.8 Som kunde er du ansvarlig for at sikre, at din hjemmeside indeholder alle de nødvendige oplysninger i overensstemmelse med kravene i din branche. Dette kan omfatte at inkludere Fødevarestyrelsens smiley på din hjemmeside eller at give besøgende og kunder specifikke oplysninger.

5.9 Det er kundens at få udarbejdet passende dokumenter/privatlivspolitikker og sikre overholdelse af lovgivningen. Du kan være underlagt krav om information om cookies og indsamling af personlige oplysninger i overensstemmelse med GDPR. Der er også et lovkrav om, at virksomheder skal angive deres navn, hjemsted og CVR-nummer på forretningsbreve, elektroniske meddelelser og virksomhedens hjemmeside. Det er dit ansvar at sikre, at disse krav er opfyldt på din hjemmeside.


6.0 Ansvarsfraskrivelse

6.1 Webenhagen kan ikke pålægges ansvar for det af kundens tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2 Webenhagen kan ikke drages til ansvar såfremt Webenhagen er behjælpelige med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

6.3 Webenhagen kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk tab. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tab som følge af driftsafbrydelser, følgeskader, tab på grund af mistede eller ændrede data samt tab af indtægt.

6.4 Webenhagen kan ikke påtage sig ansvar for data, der er placeret på kundens egne servere, herunder kundens egne e-mails eller data, der er lagret på kundens valgte webhotel.

6.5 Webenhagen kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.6 Såfremt Webenhagen har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside kan Webenhagen ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Webenhagen kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Webenhagen kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.9 Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for Webenhagen, kan dette under ingen omstændigheder overstige summen projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Webenhagen. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Webenhagen, har Webenhagen desuden ret til at søge regres, således at Webenhagen i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

 

da_DK